Trockij s Leninem se pokoušejí legie rozpustit

21.května 1918 Vztahy mezi Legiemi a bolševickým vedením země jsou po čeljabinském incidentu již otevřeně nepřátelské. Ruským bolševikům legionáři vadí ale už dlouho. Spory Legií s Rudou armádou vedou sovětské vedení k pokusu o blokádu a zajetí legionářů. Když nemají úspěch, snaží se rozložit legie zevnitř. Bolševičtí politruci se pokoušejí legionáře získat do Rudé armády. To se jim částečně daří, ne však v míře, která by mohla Legie výrazně poškodit. 

Ministr války Lev Trockij proto sahá k mocenskému řešení. Po dohodě s Leninem vydává 21. května 1918 rozkaz nařizující rozpuštění Legií silou a chce legionáře násilím rozptýlit do Rudé armády. Legionáři příkaz k odzbrojení odmítnou. I přesto, že Trockij hrozí popravit každého legionáře přistiženého se zbraní v ruce. 

Vedení Legií místo kapitulace přijímá opatření k tomu, aby se jednotky Legií nerozdělovaly a postupovaly společně. Toto rozhodnutí zachraňuje legionářům život. Například podobné polské jednotky byly kvůli své nejednotnosti bolševiky rozprášeny.

Tím definitvně končí období nejistého a křehkého míru mezi bolševickou vládou a Legiemi.

Legionáři > Legie v čase > Trockij s Leninem se pokoušejí legie rozpustit