Domů. Domů?

1919 - 1920 Po dvou letech urputných bojů a nekonečném putování Transsibiřskou magistrálou na východ umožňují mocnosti návrat československých legií domů. 

Legionáři postupně odplouvají z východoruského Vladivostoku směr vysněná Československá republika.  Část se plaví do Spojených Států a zažije tu slavné přivítání. Vlaky dojedou na východní pobřeží a odsud opět loděmi do Evropy. Tzv. jižní cesta vedla přes Japonsko, Hong Kong, Cejlon a Suezský průplav do Středozemního moře, odtud pak až do italského Terstu.

Za všechny evakuační lodě jmenujme lodě President Grant či Amerika (původně německé, posléze americké lodi). Poslední evakuující lodí byla 20. 9. 1920 loď Heffron 2 (americká).

Legionáři jsou tedy doma, u svých blízkých. Jenže země, ze které před lety odešli na frontu, už neexistuje. Milenky a manželky, které tehdy opustili, už je často oplakaly, děti je nepoznávaly. Po letech na frontě, kdy bojovali o život i o vlast, se vrátili do cizí země, mezi cizí lidi. Vděk mladé republiky se po pár letech rozplynul a hořký osud mužů od Zborova se naplnil. 

 

Legionáři > Legie v čase > Domů. Domů?