Slavnostní přísaha a nástup na frontu

28.září 1914 Sedm set šestnáct budoucích legionářů skládá slavnostní přísahu na Sv. Václava roku 1914.

Následně jednotka odjíždí na východní frontu v Haliči. Zpočátku se činnost československých vojáků pod velením ruských velitelů soustřeďuje na výzvednou činnost a bojový průzkum. Důležitou součástí její práce je propagandistická činnost, jejímž cílem je získávání dalších vojáků - slovanských přeběhlíků z řad rakousko-uherské armády, především Čechů a Slováků. Postupně jsou vojáci České družiny zařazováni i do přímých bojů, například u Tarnova, Dunajce či Radlova, kde se střetávají s rakousko-uherskými vojsky.

*

Zpoza kamery: Válečné scény jsou vždycky atraktivní a do filmové epopeje o Legionářích patří. Nejmíň stejně jako výbuchy granátů nás ale zajímají exploze, jimiž musely projít duše vojáků. Představte si je. Jdete na frontu bojovat za svou vlast, která ale vlastně vaší vlastí tak docela není, takže se především chcete co nejdřív vrátit ke své dívce nebo rodině. Jenže se to celé nějak zvrtne. Cesta domů v podstatě přestane existovat, nic z toho, co bylo, už není a nic z toho, co teprve bude, ještě není. Co se děje v hlavě člověka, který zjistí, že pokud se vůbec někdy vrátí domů, bude mít jeho milá nejspíš už půltucet capartů s někým docela jiným? Právě to nás vzrušuje možná stejně jako velké bitvy a státnická rozhodnutí.


Slavnostní přísaha a nástup na frontu
Legionáři > Legie v čase > Slavnostní přísaha a nástup na frontu