Bitva u Simbirsku

Červen 1918 Útok Čechoslováků na Simbirsk bylo možné v červnu 1918 provést po dobytí Ufy. Nejednalo se o operaci k zajištění východní cesty do Vladivostoku, ale o akci zaměřenou na znovuotevření východní protiněmecké fronty a blokování transportů zajatců navracejících se do centrálních mocností, které počítaly s jejich nasazením proti Francii.

simbirsk,_www.paintingofrussia.com0.jpg

Formaci, která vyrazila 5. června 1918 pod velením poručíka Hrůzy, tvořil obrněný vlak Orlík č. 2, 1. prapor 1. čs. střeleckého pluku, kulometný oddíl, pěší výzvědný oddíl pod velením praporčíka Musíka, česko-srbská jízdní eskadrona a 4 děla z II. baterie.

Dva dny po svém výjezdu obsadila skupina bez boje město Bugulma. Odtud však byla vzápětí vytlačena na nádraží v Jutaze, kde se k jednotkám připojil kapitán Stěpanov, jenž se po dva měsíce skrýval u příbuzných v Ufě a byl znovu potvrzen do funkce velitele 1. čs. střeleckého pluku.

Dne 12. června útočili bolševici i na čs. pozice v Jutaze. Útok byl však, s pomocí obrněného vlaku Orlík č. 1, který na místo dorazil, odražen. Pronásledování bolševiků pokračovalo přes řeky Karmalu a Čeremšanu k městu Melekes, které bylo 17. června bez většího odporu obsazeno obchvatem za podpory Orlíku č. 1.

Těžší boj se rozhořel 19. června před městem Branino, kde bolševici poškodili koleje k nádraží a navíc dělostřelbou poškodili Orlík č. 2 a koleje vedoucí zpět. Před městem měl nepřítel rozmístěno asi 200 mužů. Velitel jednotky vyslal obchvatnou skupinu, která poškodila koleje za městem a granáty vybila posádku obrněných vlaků na nádraží. Událost dolehla na jednotky zakopané před městem a ty se rozutekly do blízkých lesů. Ve městě byl, mimo zbraní a zásob, ukořistěn také moderní bolševický obrněný vlak Vladimír Lenin.

Z Brandina vyrazila 21. června skupina na sever, aby obsadila přístav Majny, ležící na Volze severně od Simbirska, a tím znemožnila ústup jednotek z města. Ostatní části zatím čistily okolí od rozptýlených band bolševiků.

Simbirsk byl obsazen 22. června ze dvou směrů, z jihozápadu samarskými částmi kappelovců a z východu přes most Čechoslováky. Ve městě byla sebrána velká kořist, mimo jiné části obrněného vlaku, který obdržel název Orlík a který byl často zobrazován na fotografiích a pohlednicích. Simbirsk se stal výstupním bodem pro útok na Kazaň.

Město Simbirsk bylo založeno roku 1648 jako pevnost a dnes se rozkládá na západním břehu Volhy. V roce 1924 byl Simbirsk přejmenován na Uljanovsk na počest svého nejslavnějšího rodáka Vladimíra Iljiče Uljanova, známějšího pod pseudonymem Lenin. 

Kolektiv autorů, Čsl. Obec Legionářská

 

 

Legionáři > Legie v čase > Bitva u Simbirsku