Bolševický převrat v Rusku

Listopad 1917 Do situace v Rusku zasahuje i válkou oslabené Německo. Ve snaze využít nestability a revoluční situace, která v Rusku bují jako výsledek válečného strádání obyvatel i bolševické agitace, již ze svého exilu v Ženevě a později v Curychu organizoval V.I. Lenin, přepravují Němci Lenina a jeho spolupracovníky tajně v zapečetěném vagóně přes frontu do Ruska.

Jejich záměrem je, aby Lenin zorganizoval a vedl povstání proti vládě Kerenského, která Rusku vládne po carově abdikaci v březnu 1917. Leninovi a jeho souputníkům v čele s L.D.Trotským se skutečně podaří prozatímní vládu Kerenského svrhnout a celé Rusko uvrhnout do chaosu a temnoty.

Převrat se bolestně dotkne i československých legionářů. Přízeň předchozí vlády je s příchodem bolševiků u konce. Legionáři přesto obstojí i v nové obtížné situaci a způsobí bolševikům nejednu starost, ačkoli mají pouze jediný cíl - co nejdřív se dostat domů. 

Legionáři > Legie v čase > Bolševický převrat v Rusku