Mnoho Čechů přichází do legií z dobyté Přemyšle

Březen 1915 V březnu 1915 se po mnohaměsíčním obléhání vzdává ruským vojskům polská pevnost Přemyšl.

Tím se do ruského zajetí dostává zhruba 15 tisíc českých a slovenských vojáků. Právě váleční zajatci později tvoří významnou část československých legií.

Dobytí Přemyšle je pro ruskou armádu nutností pro další postup na západ ve střední části tzv. východní fronty. Ta se táhne od Baltského až k Černému moři a Rusko tu slaví značné bitevní úspěchy. Mobilizuje totiž nečekaně rychle a už v srpnu 1914 začíná postupovat na západ.

Na severu ruská vojska zprvu úspěšně postupují přes dnes polskou Halič až k Humennému a přes východní Prusko až k městu Tannenberg. V bitvě u Tannenbergu v dnešním severovýchodním Polsku Němci vítězné ruské tažení zastavují. 

Rakousko-uherská armáda ve středním a jižním úseku fronty však takové úspěchy nemá a ruská armáda se dostává až na Slovensko. Přitom obléhá právě pevnost Přemyšl, kde od světa odřízne přes 130 tisíc rakousko-uherských vojáků a množství civilního obyvatelstva. Obléhání Přemyšle sleduje s napětím celý svět.

 

 

Pevnost Přemyšl poškozená dlouhými bojiPevnost Přemyšl poškozená dlouhými boji
Pevnost Přemyšl poškozená dlouhými boji
Legionáři > Legie v čase > Mnoho Čechů přichází do legií z dobyté Přemyšle