Muzejní den v Omsku

16.4.2015

Socha Lenina před nádražím v OmskuZoom gallery
Socha Lenina před nádražím v Omsku
Ihned po vystoupení z vlaku ve středu dopoledne na nádraží v Omsku nás přivítala velká socha Lenina stojící uprostřed rozkopaného náměstí.

Našli jsme si důvěryhodně vypadajícího taxikáře a vyrazili k hotelu Maják, kde jsme měli rezervaci. Cestou jsme se rozhodli ale využít toho, že v Omsku máme téměř celý den a s taxikářem jsme proto domluvili vše potřebné k cestě do Marjanovky.

Cesta na místo zásadně důležitých bojů, které museli legionáři svést, aby se dostali dále na východ, byla skvělou volbou. Našli jsme zajímavé pamětní desky, pomník, dobový vlak, historickou vodárnu, která sloužila střídavě oběma stranám k pozorování nepřítele a také most před nádražím u kterého bitva o Omsk mezi našimi legionáři a bolševickou obranou Omsku začala.

V místním muzeu ukrytém za zamčenou zahradní brankou, kam se muselo proniknout plotem, abychom zjistili, že je otevřené a že zde je milá paní ředitelka i její zástupkyně a hlavně velmi zajímavá sbírka, jejíž velká část je věnována právě bitvě, o kterou jsme se zajímali. Navíc nám pozvali místního historika pana Michala, který mj. napsal k historii stanice a okolí dvě knihy. Ten nám navíc pak ještě ukázal přesná místa bojů. Cestou zpět jsme navštívili a vyfotili i železniční most přes řeku Irtuš, který se legionářům podařilo zachránit před zničením a mohli jej tak využívat ke svým přesunům po Trans-sibiřské magistrále. Petr byl navíc nadšený krásnými ledovými krami plovoucími po řece Irtyš a tak je radostně filmoval.

Večer jsme strávili chozením po ulicích a náměstích s názvy Leninova, Komsomolská, Leninovo, Rudogvardějců atd. a  vyhledáváním míst připomínajících naše legie a dobu občanské války v Rusku vůbec. Našli jsme pamětní desky maďarským válečným zajatcům bojujícím na straně bolševiků, rudogvardějcům padlým u Marjanovky v bojích s „běločechy“ a pár dalších zajímavých míst.

Další cesta z Omsku nás vede vlakem do Novosibirsku a odsud pak letadlem do Irkutska, který je branou k Bajkalskému jezeru a místu jediné a vítězné námořní bitvy v československé vojenské historii.

 Obraz v muzeu v Marianovce ukazující boj krasnogvardějců proti „běločechům“ Obraz v muzeu v Marianovce ukazující boj krasnogvardějců proti „běločechům“
Obraz v muzeu v Marianovce ukazující boj krasnogvardějců proti „běločechům“
  Pohled z okna vlaku na ubíhající krajinu západní Sibiře  Pohled z okna vlaku na ubíhající krajinu západní Sibiře
Pohled z okna vlaku na ubíhající krajinu západní Sibiře
Nádraží městečka MarianovkaNádraží městečka Marianovka
Nádraží městečka Marianovka
Pamětní deska připomínající boje s „bělogvardějci“ (čsl. legie a oddíl kozáků) koncem května a začátkem června 1918 v MarianovcePamětní deska připomínající boje s „bělogvardějci“ (čsl. legie a oddíl kozáků) koncem května a začátkem června 1918 v Marianovce
Pamětní deska připomínající boje s „bělogvardějci“ (čsl. legie a oddíl kozáků) koncem května a začátkem června 1918 v Marianovce
    Historická budova nádraží v Omsku, která pamatuje naše legionáře i admirála Kolčaka    Historická budova nádraží v Omsku, která pamatuje naše legionáře i admirála Kolčaka
Historická budova nádraží v Omsku, která pamatuje naše legionáře i admirála Kolčaka
Náčrtek rozložení bojujících stran – ze západu přicházející oddíly „běločechů“ (modře), z východu jednotky bolševiků (červeně) bránicí stanici Marijanovka a ze severu obchvacující oddíl kozáků (modré šipky)
Náčrtek rozložení bojujících stran – ze západu přicházející oddíly „běločechů“ (modře), z východu jednotky bolševiků (červeně) bránicí stanici Marijanovka a ze severu obchvacující oddíl kozáků (modré šipky)
Vojenský velitel Tuchačevskij, který v listopadu jako velitel páté armády bolševických vojsk vytlačoval Kolčakova vojska z Omsku. V roce 1937 byl pak popraven v rámci čistek, které ve druhé polovině třicátých let v armádě i politickém aparátu provedl Stalin.
Vojenský velitel Tuchačevskij, který v listopadu jako velitel páté armády bolševických vojsk vytlačoval Kolčakova vojska z Omsku. V roce 1937 byl pak popraven v rámci čistek, které ve druhé polovině třicátých let v armádě i politickém aparátu provedl Stalin.
Noviny vydávané čsl. legiemi při jejich pobytu na Sibiři
Noviny vydávané čsl. legiemi při jejich pobytu na Sibiři
Vodárna u železniční stanice Marianovka, která v bojích sloužila jako průzkumné stanoviště pro získání informací o protivníkovi (oběma stranami)
Vodárna u železniční stanice Marianovka, která v bojích sloužila jako průzkumné stanoviště pro získání informací o protivníkovi (oběma stranami)
Krajina západně od Marianovky, odkud přijely československé legie
Krajina západně od Marianovky, odkud přijely československé legie
Petr s historikem Michalem před památníkem krasnogvardějcům, kteří padli v boji s „bělogvardějci“ (tj. „běločechy“ a kozáky)
Petr s historikem Michalem před památníkem krasnogvardějcům, kteří padli v boji s „bělogvardějci“ (tj. „běločechy“ a kozáky)
Opuštěné historické letiště Omsk
Opuštěné historické letiště Omsk
Pohled na nádraží od západu. Takto nějak jej viděli naši legionáři po té, co přemohli obranu předpolí
 Most vedoucí přes Irtyš do Omsku, který se snažili legionáři zachránit před zničením jednotkami bolševiků ustupujícími po prohrané bitvě z Marianovky
Most vedoucí přes Irtyš do Omsku, který se snažili legionáři zachránit před zničením jednotkami bolševiků ustupujícími po prohrané bitvě z Marianovky
 Socha Lenina na náměstí Lenina v Omsku
Socha Lenina na náměstí Lenina v Omsku
Pamětní deska označující dům, kde byla tiskárna maďarských komunistických novin, tištěných maďarskými zajatci
Pamětní deska označující dům, kde byla tiskárna maďarských komunistických novin, tištěných maďarskými zajatci
Trochu kýčovitá restaurace „U admirála Kolčaka“ - Omsk
Trochu kýčovitá restaurace „U admirála Kolčaka“ - Omsk
Legionáři > Příběh filmu > Sibiř 2015 > Muzejní den v Omsku