Jaký film to bude

7.3.2015

Film je především příběh. Točíme film sice o smyšlených, ale docela reálných hrdinech, kteří na řadu let a někteří navždy ztratili své rodiny a lásky. Točíme film o síle přesvědčení i o docela (ne)obyčejné touze po dobrodružství. Točíme historickou epopej i road movie. Chceme přimět diváka k přemýšlení. A proč to neříct, chceme i strhnout a nadchnout, možná i ohromit - velkolepými obrazy i silou sdělení, které k nám legionáři přes sto let hlubokou propast posílají.   

EPOPEJ

dsc01769.jpgVelkolepé téma si žádá velkolepé zpracování. Legionáři ovládli tisíce kilometrů transibiřské magistrály, svedli několik zlomových bitev. Bojovali s rakousko-uherskou armádou i s ruskými bolševiky, vítězili i umírali v horkém létě i v nemilosrdné ruské zimě. V dalším vývoji války s nimi počítaly všechny světové velmoci. Jedině filmová epopej je po desítkách let mlčení filmařů důstojným formátem, jak se s touto etapou československé historie vypořádat. Bude to ale něco stát, bez pomoci donátorů se neobejdeme.

Pro představu: nekonečnou zasněženou sibiřskou plání uhání obrněný vlak. Do bílého ticha zní těkavý puls lokomotivy, sípot páry i ocelový rytmus nekončících polibků kol a kolejí.

Kolem z komína parního kotle divoce stoupajícím dýmem se nad bílou dálavou vznáší síla a odhodlání, vztek z marných slibů i zrady, hlavně ale touha po domově a naděje, že se domů osádka tohoto i dalších ešalonů přes všechny útrapy nakonec živí a zdraví vrátí.  

Legionáři, kluci možná stejní jako ti dnešní, jen o sto let starší bojovali na Sibiři i za nás. To si žádá velký film. Dlužíme jim ho.

 

O ČEM FILM BUDE

Příběh legionářů má mnoho vrstev. Od historických konsekvencí přes dobrodružnou road movie až po komorní příběhy jednotlivců. Nebyli to černobílí hrdinové, život jim nadělil pořádnou lekci. Uhrane vás, když si uvědomíte, jaká směsice - v drtivé většině - nevojáků tvořila armádu, se kterou si neporadila ani všeho schopná Leninova a Trockého Rudá armáda. Poštmistři, učitelé, úředníci, vzdělanci stejně jako dobrodruzi všeho ražení, hrdinové i zbabělci, věrní i zrádci. Ty všechny svedla dohromady divá historie druhé dekády dvacátého století. Ti všichni museli táhnout za jeden provaz, pokud chtěli přežít. Ne vždy se jim to dařilo, přesto zvítězili. 

Ač o to nestáli, ocitli se na trati, z níž vedly jen dvě cesty: domů nebo do pekla. Jednoduchá volba. I ti, co se domů vrátili, už ale žili jiné životy, než když nasedali na Masarykově nádraží do vlaků směr fronta. Místo vděku nezájem, někdy i pohrdání, rozpadlé rodiny a zapomnění. 

O tom všem naše legionářská road movie bude.   

 

SYNOPSE

Zatím zůstáváme tajuplní, ale postupně se budeme snažit vás do děje vtáhnout. Dopřejte nám čas. 

 

NÁZEV

Název teprve hledáme. Vyvstane během debat nad scénářem, třeba nás inspirujete i vy. Zatím používáme pracovní název Legionáři - sibiřská anabáze.

 

Legionáři > Příběh filmu > O filmu > Jaký film to bude