Bitva u Samary a Lipjag

7.června 1918 Samara je velkoměsto ležící na levém břehu Volhy v evropské části Ruska, jedná se o významné centrum Povolžského federálního okruhu. Byla založena roku 1586 jako pevnost proti nájezdům Tatarů, prudký vzestup zaznamenala v druhé polovině 19. století, kdy sem byla přivedena železnice. V letech 1917–1918 sem byla přestěhována tehdejší legitimní ruská vláda.

Dobytí Samary předcházela bitva u Lipjag, kde Čechoslováci dokázali porazit téměř dvojnásobnou přesilu dobře zakopaných a připravených bolševiků, které podporovaly internacionální oddíly. Cenou za drtivé vítězství bylo téměř 30 padlých, mezi nimi i oblíbený velitel poručík Gayer, který svým příkladem strhl vojáky do posledního útoku. Po bitvě u Lipjag se žalostné zbytky bolševiků stáhli do Samary.

Mapka plánku bojiště u Lipjag od ČsolZoom gallery
Mapka plánku bojiště u Lipjag od Čsol

Útok na město řídil poručík Švec spolu s poručíkem Čečkem. V noci ze 7. na 8. června 1918 zaútočila 2. rota 1. čs. střeleckého pluku, podporovaná obrněným vlakem Orlík, na železniční most přes řeku Samarku, čímž otevřela cestu pro 1. a 2. prapor 1. čs. střeleckého pluku. Současně části 4. čs. střeleckého pluku na loďkách překonaly řeku Samarku blíže k toku Volhy a obchvatem napomohly dobýt nádraží. Bolševické jednotky ve městě měly po prohrané bitvě u Lipjag podlomenou morálku a boj byl skončen již po 10. hodině dopolední. Po upevnění pozice v dobytém městě se Čechoslováci jali zajišťovat především železnici do Ufy a chystat se k útoku na sever na Simbirsk.

V době vystoupení našich částí proti bolševikům byla Samara důležitou částí Povolžské fronty, sídlil zde hlavní štáb protibolševických sil i velké lazarety. Dne 8. června 1918 zde byl s naší podporou založen Výbor členů Ústavodárného shromáždění (KOMUČ). Tento výbor byl rozpuštěn po nástupu admirála Kolčaka k moci. Samara se též stala jedním z nejdůležitějších míst pro doplňování protibolševické národní armády, např. slavný generál Kappel zde sebral velké síly pro tažení na sever spolu s Čechoslováky.

Osud Samary byl rovněž pevně svázán s vývojem Povolžské fronty. Nedlouho po jejím zhroucení dne 8. října 1918 došlo k vyklizení města.

Autor: Milan Mojžíš, Československá obec legionářská 

 

Vstup legionářů do Samary (www.pamatnik.valka.cz)Vstup legionářů do Samary (www.pamatnik.valka.cz)
Vstup legionářů do Samary (www.pamatnik.valka.cz)
Legionáři > Legie v čase > Bitva u Samary a Lipjag