Bitva o Jekatěrinburg

16.4.2015

25.července 1918 Jekatěrinburg obsadili legionáři v červenci 1918.

Týden před tím bolševici vyvraždili carskou rodinu, která zde byla internována. Zbyla po ní je malá pamětní deska. Legionáři město opustili zhruba po roce. 

vlcek,_jekaterinburg.jpgK nástupu na Jekatěrinburg vydal plukovník Vojcechovský rozkaz 8. července 1918. Na stanici Unkurda, jihozápadně od Jekatěrinburgu, byly soustředěny části 2. a 3. pluku, 3. úderná rota a několik kozáckých setnin. 14. července v noci vyrazila obchvatná skupina, aby při čelním útoku zabránila bolševické posádce stanice Njazepetrovsk zničit most přes řeku Ufu. Týž den, ve 20:00 hodin podal velitel skupiny hlášení plk. Vojcechovskému, že Njazepetrovsk byl po úporném boji dobyt. Dne 16. července byla stanice vyčištěna od hořících vagónů a tažení na Jekatěrinburg pokračovalo. Postup byl ztěžován bolševickými opěrnými body, více či méně opevněnými, nicméně již 24. července stály jednoty Čechoslováků před Jekatěrinburgem. Na sever byla vyslána hlídka na staropermskou trať, aby rozebrala koleje a zabránila tak ustoupit bolševikům z Jekatěrinburgu do Nižního Tagilu. Hlídka však v přilehlých bažinách ztratila orientaci a úkol nesplnila. 

Nástup k tažení začal 25. července v ranních hodinách. Bez boje bylo obsazeno předměstí a stanice Jekatěrinburg I., ze stanice Jekatěrinburg II. mezitím hlídky hlásily střelbu. V čase 9:35 již velitel útočného předvoje vyslal hlášení, že bílé gardy osvobodily město a zbylí rudoarmějci se stáhli na stanici Jekatěrinburg II. Ta byla dobyta krátce po poledni téhož dne. Koordinovaně s tímto útokem probíhal útok z východu, pod velením poručíka Palackého. Ten měl dorazit do Jekatěrinburgu současně s předvojem západní části, stihl však pouze obsadit území východně od Jekatěrinburgu. Do cíle dorazil až 26. července. Po obsazení Jekatěrinburgu se Čechoslovákům otevřela cesta k Permu a zároveň tak byl ze severu ochráněn Čeljabinsk.

V srpnu 1918 probíhaly těžké obranné boje bolševickými útočnými proudy od severu od Nižného Tagilu, a proto musel být přerušen útok na západ na Perm. Okolí města se stalo velkým bojištěm a do města jednotky jezdily na odpočinek nebo na zotavenou. Ve městě byly i čs. nemocnice a na Michajlovském hřbitově je pochováno na 400 Čechoslováků, kteří padli či zemřeli ve městě a jeho okolí. Po evakuaci našich jednotek a obsazení města bolševiky, byly všechny pomníky a hroby zničeny. V roce 2008 byl na Michajlovském hřbitově odhalen nový pomník zde pochovaným legionářů.  

Po dobytí Jekatěrinburgu až do jeho vyklizení v létě 1919 bylo město významným centrem bílého odboje a i československých vojsk na Rusi. Ve městě bylo umístěno velitelství Sibiřské armády a v „Americkém hotelu“ sídlila od srpna 1918 do prosince 1918 Odbočka československé národní rady v Rusku. Po jejím faktickém přetvoření na Ministerstvo vojenství (oddělení v Rusku) zde byla až do března 1919. Ve městě bylo rozmístěno mnoho dalších československých úřadů a jednotek.

Ve městě se v době pobytu našich útvarů konalo mnoho událostí, z nichž k nejvýznamnějším patřila slavnost předání praporů střeleckým plukům II. čs. střelecké divize dne 10. 11. 1918 na Ščepném (Monastýrském) náměstí, slavnost předání praporu Údernému praporu dne 22. 2. 1919 na stejném náměstí a příjezd ministra války ČSR, gen. M. R. Štefánika dne 8. 12. 1918. V den příjezdu Vrchního vladaře adm. Kolčaka do Jekatěrinburgu dne 16. 2. 1919 byl stráží vlaku admirála zbytečně zabit kpt. Tichý. V létě 1919 československé legie prakticky město opustily. Po evakuaci Sibiřské armády bylo město dne 14. 7. 1919 obsazeno bolševiky.

Město Jekatěrinburg leží na hranici Evropy a Asie a je hlavní dopravní křižovatkou v oblasti Uralu. Je to sídelní město Sverdlovské oblasti a celého Uralského federálního okruhu a čtvrté největší v Ruské federaci.

 

V roce 1723 byly na přehradě řeky Iseť založeny hutě pojmenované na počest ženy cara Petra Velikého, pozdější carevny Kateřiny I - Ekaterinburg. Opevněný závod, který zásoboval carskou armádu zbraněmi, se v krátkém čase stává centrem ruského zbrojního průmyslu. V roce 1796 byl Jekatěrinburg povýšen na město a stává se významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem monarchie. Do města přicházeli zahraniční obchodníci, podnikatelé a specialisté včetně Čechů, kteří zde vytvořili malou komunitu.

Po únorové revoluci byl ve městě internován sesazený car Mikuláš II. i s rodinou. Pouhý týden před dobytímměsta Čechoslováky byla celá carská rodina povražděna. Od roku 1924 do roku 1991 neslo město jméno Sverdlovsk po komisaři, který vraždu carské rodiny nařídil.

 

Ve 20. letech se město stalo velkým sovětským průmyslovým centrem zejména s těžkým strojírenstvím, což bylo ještě posíleno během prvních měsíců po napadení SSSR hitlerovským Německem evakuací závodů z evropské části Sovětského svazu. 

Legionáři > Legie v čase > Bitva o Jekatěrinburg