Bajkalské momentky a jediná česká lodní bitva

19.4.2015

Zamrzlý Bajkal jsme ozkusili na vlastní podrážky, a to doslova. Přímo z ledové hladiny jsme telefonovali pro živé vysílání nedělního Studia 6 Čt 24. 

Ještě jeden pohled na rozmrzající jezero BajkalZoom gallery
Ještě jeden pohled na rozmrzající jezero Bajkal
Po nepříliš vydatném spánku jsme v sobotu ráno (desátý den v Rusku) v Irkutsku posnídali a vyrazili na autobusové nádraží, abychom vzali autobus do městečka Listvjanka na břehu Bajkalského jezera. Asi za hodinu a půl jízdy proti proudu Angary jsme vystoupili na břehu zamrzlého jezera Bajkal.

Zbytek dne jsme věnovali úsilí zorganizovat cestu do Krugo-Bajkalky, což je část magistrály, která prochází celkem 41 tunely v okolí Bajkalu. Jak se ukázalo, od letošní zimy po této trati jezdí týdně jen tři noční vlaky. My jsme ale chtěli vidět Port Bajkal u Listvajnky, který byl pro legionáře výchozím místem bitvy o nadvládu nad Bajkalem. Současně jsme chtěli vidět tu část Trans-sibiřské železnice západně od Port Bajkalu, kterou museli legionáři dostat pod kontrolu proto, aby mohli pokračovat dále na východ.

Trvalo nám poměrně dlouho, než jsme přišli na to, jak svého cíle dosáhnout, ale nakonec se vše podařilo. Zbytek dne až do půlnoci Petr připravoval video pro nedělní rozhovor pro Studio 6 ČT24 a já jsem třídil fotografie.

V 8.15 ráno jsme se museli dostavit na pravý břeh Angary, na místo, kde řeka opouští Bajkalské jezero, protože to pro nás byl jediný použitelný čas, kdy odjíždí trajekt na druhou stranu Angary do přístavu s cizokrajně znějícím jménem Port Bajkal. Trajekt odrazil od břehu u Listvjanky přesně 8.15, a v 8.30 jsme přistáli v Port Bajkal. Prohlédli jsme si notně chátrající přístav i ohromně zajímavé muzeum Trans-sibiřské magistrály. Na kolejích pracovalo i zde a v neděli mnoho natěračů, kteří špinavé a zrezlé kandelábry a stožáry natírali zářícími barvami tak, aby podle jejich vlastních slov „vrchnost měla radost“. Skvělé na tom bylo, že sem přijeli na lokomotivě z městečka Kultuku, vzdáleného asi 70 km právě směrem, kterým jsme se potřebovali po Krugobaljkalské železnici (stará pobřežní, dnes nepoužívaná součást původní Trans-sibiřské magistrály) dostat k prvnímu z těch 41 tunelů, které zde byly v devadesátých letech 19. století pro magistrálu vybudovány.

Podařilo se nám to vše domluvit a tak jsme asi za hodinu, když už bylo všechno natřeno, nastoupili na lokomotivu a vyrazili po staré trati. Vzdálenost k prvnímu tunelu na 81.km je asi 9 km. Tady jsme vystoupili a tento důležitý tunel nafotili i nafilmovali. Jeho důležitost spočívá v tom, že se ho, jakožto prvního tunelu od přístavu Port Bajkal, bolševické oddíly rozhodly vyhodit do povětří, aby tím zabránily možnosti průchodu legionářů dále na východ. Legionáři byli ale naštěstí prozíraví a tak dříve než mohl být tunel zničen, přešli zkratkou přes hory před tunel, přerušili zde koleje a místo vojensky chránili. Vlak plný třaskavin, který měl tunel zničit, pak vybuchl v přístavu Port Bajkal a zcela jej zdemoloval.

Následně se pak Port Bajkal stal 14.srpna také nástupním místem Legií k jediné námořní bitvě v historii našich ozbrojených sil. V ní legionáři získali kontrolu nad celým Bajkalským jezerem, které je 650 km dlouhé a kolem 1600 m hluboké. Množství vody v něm představuje asi 20% všech světových zásob pitné vody (mimo ledovce).                                                                                              

Legionáři ukořistili parníky Sibirjak a Fedosia, vyzbrojili je houfnicemi a použili k výsadku do nepřátelského týlu na jižní (protější) straně jezera. Z druhé strany po železnici útočily další legionářské jednotky a z otevřeného jezera se pak z mlhy vynořily ozbrojené legionářské lodi, které krátce nato zahájily dělostřeleckou palbu na přístav v Mysové i na ozbrojené lodě v bolševických rukách. Přitom se jim podařilo zničit bolševický ledoborec Bajkal (zasáhli ho přímo na komoru – na prachárnu) a loď Angaru zahnali na útěk. Jedinou lodní bitvu v naší historii legionáři tak vyhráli a podařilo se jim tak získat kontrolu prakticky nad celou magistrálou od Penzy až do Vladivostoku, tzn. přes 6000 km železniční tratě.

Pohybovat se přímo v místech, kde legionáři prožívali velmi těžké, ale zároveň vítězné chvíle, bylo pro nás velmi emotivní a vůbec jsme odsud nespěchali. Nemohli jsme to ale natahovat, protože trajekt zpět odjížděl v 15.50 a my před sebou měli 9 km pěšky po kolejích a k tomu ještě naplánované interview s ČT 24, které nám vycházelo zhruba na polovinu cesty domů. Při pohledu na dosud zamrzlý Bajkal jsme rychle usoudili, že cesta po ledu bude o něco kratší a také příjemnější než klopýtání po kolejích a tak jsme vyrazili zpět napříč po zamrzlém zálivu. Chvílemi to trochu praskalo, ale chůze byla příjemná a my jsme mohli velmi dobře vidět a chápat reliéf pobřeží Bajkalu i železnice, která se kolem něj vine. Také jsme si cestu přímo přes záliv trochu zkrátili.

Když jsme byli asi v polovině, skutečně se ozvala moderátorka ČT 24 a my jsme čtvrt hodiny mohli divákům nedělního Studia 6 vysvětlovat, za jakých podmínek legionáři postupovali, co dokázali a podat i trochu informací z naší cesty. Bylo to trochu zvláštní, mluvit do televize z ledové pláně Bajkalu a nevidět zhola nic z toho, co mohli vidět diváci České televize, ale podle zpráv od Honzy Dvořáka, který se stará o obsah našeho webu a byl ještě před vysíláním v čilém kontaktu s dramaturgií ČT24, se vstup velmi podařil.

Po 2,5 hodinách jsme dorazili zpět do Port Bajkal, přívoz přes Angaru jsme stihli, takže naše pokoje v hotelu Pohádka v Listvjance neosiřely a my si mohli v klidu na internetu užívat potěšení z mediálně zatím nejúspěšnějšího dne expedice, protože o nás psaly skoro všechny významné české zpravodajské servery. Všechny nedělní ohlasy v médiích najdete v sekci Média.

 

 

 

 

Pobřeží Bajkalského jezera u Listvjanky. Vlevo řádí nad zamrzlým jezerem sněhová bouře, vpravo je vidět rozmrzlý začátek řeky Angary, která zde z jezera vytéká směrem na sever k IrkutskuPobřeží Bajkalského jezera u Listvjanky. Vlevo řádí nad zamrzlým jezerem sněhová bouře, vpravo je vidět rozmrzlý začátek řeky Angary, která zde z jezera vytéká směrem na sever k Irkutsku
Pobřeží Bajkalského jezera u Listvjanky. Vlevo řádí nad zamrzlým jezerem sněhová bouře, vpravo je vidět rozmrzlý začátek řeky Angary, která zde z jezera vytéká směrem na sever k Irkutsku
Petr vystupuje z autobusu, který nás přivezl z IrkutskuPetr vystupuje z autobusu, který nás přivezl z Irkutsku
Petr vystupuje z autobusu, který nás přivezl z Irkutsku
Pomník „krasnogvardějcům“, kteří padli v bojích s „bělogvardějci“ – ListvjankaPomník „krasnogvardějcům“, kteří padli v bojích s „bělogvardějci“ – Listvjanka
Pomník „krasnogvardějcům“, kteří padli v bojích s „bělogvardějci“ – Listvjanka
Pohled na střed Listvjanky a hory jihovýchodně od Bajkalského jezeraPohled na střed Listvjanky a hory jihovýchodně od Bajkalského jezera
Pohled na střed Listvjanky a hory jihovýchodně od Bajkalského jezera
Rozmrzající Bajkalské jezeroRozmrzající Bajkalské jezero
Rozmrzající Bajkalské jezero
Trajekt převážející 2x denně cestující z jednoho břehu Angary na druhý
Trajekt převážející 2x denně cestující z jednoho břehu Angary na druhý
Vozidlo na lyžích poháněné vrtulí, jakých jezdí u Listvajnky celá řada
Vozidlo na lyžích poháněné vrtulí, jakých jezdí u Listvajnky celá řada
Kra plovoucí v rozmrzlé oblasti odkud vytéká z jezera Bajkal řeka Angara. Vzadu pobřeží, kudy vede železnice Krugobajkalka
Kra plovoucí v rozmrzlé oblasti odkud vytéká z jezera Bajkal řeka Angara. Vzadu pobřeží, kudy vede železnice Krugobajkalka
Cestou do Port Bajkal ležícího od Listvjanky na druhé straně řeky Angary
Cestou do Port Bajkal ležícího od Listvjanky na druhé straně řeky Angary
Vystupování z trajektu v Port Bajkalu
Vystupování z trajektu v Port Bajkalu
Doky přístavu Port Bajkal skrývají množství starých a stěží použitelných lodí
Doky přístavu Port Bajkal skrývají množství starých a stěží použitelných lodí
Ještě jednou podobně smutný obrázek
Ještě jednou podobně smutný obrázek
Další smrtelně raněná loď.
Další smrtelně raněná loď.
Obchod na nádraží přístavu Port Bajkal
Obchod na nádraží přístavu Port Bajkal
Model dvojstěžňové lodě Angara v muzeu nádraží Port Bajkal. Tuto loď  v boji s našimi legionáři o Bajkal používali bolševici. Posádka Angary se nakonec legionářům však raději vzdala a loď je prý dosud k vidění v Irkutsku.
Model dvojstěžňové lodě Angara v muzeu nádraží Port Bajkal. Tuto loď v boji s našimi legionáři o Bajkal používali bolševici. Posádka Angary se nakonec legionářům však raději vzdala a loď je prý dosud k vidění v Irkutsku.
Model ledoborce Bajkal, který legionáři v bitvě o kontrolu Bajkalského jezera zničili střelou do jeho muničního skladu.
Model ledoborce Bajkal, který legionáři v bitvě o kontrolu Bajkalského jezera zničili střelou do jeho muničního skladu.
Řídící pult strojvedoucího lokomotivy, která nás dovezla k tunelu na 81. km Krugobajkalky
Řídící pult strojvedoucího lokomotivy, která nás dovezla k tunelu na 81. km Krugobajkalky
Koleje Krugobajkalky z lokomotivy
Koleje Krugobajkalky z lokomotivy
Petr Nikolaev asistuje při opravě elektrického vedení během naší cesty
Petr Nikolaev asistuje při opravě elektrického vedení během naší cesty
Tunel na 81. km, který se bolševické jednotky chystaly vyhodit do vzduchu, aby legionářům zabránily využít k přesunu Trans-sibiřskou magistrálu
Tunel na 81. km, který se bolševické jednotky chystaly vyhodit do vzduchu, aby legionářům zabránily využít k přesunu Trans-sibiřskou magistrálu
Břeh Bajkalského jezera nedaleko tunelu na 81. kilometru
Břeh Bajkalského jezera nedaleko tunelu na 81. kilometru
Znovu tunel na 81.km
Znovu tunel na 81.km
Ten samý tunel potřetí
Ten samý tunel potřetí
Jedna z prasklin v ledu při cestě zpět přes zamrzlé jezero
Jedna z prasklin v ledu při cestě zpět přes zamrzlé jezero
Petr Nikolaev při interview s ČT 24 – Studio 6
Petr Nikolaev při interview s ČT 24 – Studio 6
Náhrada za původní loď Bajkal, kterou zničili legionáři v boji o kontrolu na Bajkalským jezerem
Náhrada za původní loď Bajkal, kterou zničili legionáři v boji o kontrolu na Bajkalským jezerem
Zázemí přístavu Port Bajkal
Zázemí přístavu Port Bajkal
Budova lágru, kde prý byli během 2. světové války ubytováni japonští váleční zajatci
Budova lágru, kde prý byli během 2. světové války ubytováni japonští váleční zajatci
Pohled přes Bajkalské jezero na hory, které ho obklopují
Pohled přes Bajkalské jezero na hory, které ho obklopují
Kontrast
Kontrast
A krásná fotka na závěr - Jirka Pruša krátce po interview pro ČT 24 odchází směr trajekt...
A krásná fotka na závěr - Jirka Pruša krátce po interview pro ČT 24 odchází směr trajekt...
Legionáři > Příběh filmu > Sibiř 2015 > Bajkalské momentky a jediná česká lodní bitva